ارتباط با ما

پایگاه نورلایب در راستای تکمیل و کارآمدتر نمودن پایگاه، آماده دریافت پیشنهاد، انتقاد و ارسال اشکال شما می‌باشد. به این منظور شما می‌توانید با پست‌های الکترونیکی زیر با ما در ارتباط باشید:

آدرس مرکز:قم - بلوار امین - خیابان جمهوری اسلامی - ساختمان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
صندوق پستی ۳۸۵۷ - ۳۷۱۸۵ / تلفن : ۳۲۱۲۰۲۱۲ - ۰۲۵ / دورنگار: ۳۲۹۳۶۲۹۴ - ۰۲۵

شعبه تهران:تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان فاطمی شرقی - خیابان شهید گمنام - خیابان گلها - بلوار گلها - خیابان شهید مرتضی مظفری خواه - بن بست چهره گشا - پلاک 1